ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΪΩΝ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

 

Από 2/04/2012 Έως 29/04/2012 & 10/9/2012 - 31/10/12
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08:30
15:00
18:30
 
ΤΡΙΤΗ
08:30
15:00
18:00
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
08:30
15:00
18:30
19:30
ΠΕΜΠΤΗ
08:30
15:00
18:30
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30
15:00
18:00
20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15
11:30
16:00
19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30
15:50
18:50
21:45


 

Από 30/04/2012 Έως 04/06/2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08:30
11:45
15:00
19:30
ΤΡΙΤΗ
08:30
11:45
15:00
19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
08:30
11:45
15:00
19:30
ΠΕΜΠΤΗ
08:30
11:45
15:00
19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30
15:00
18:00
20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15
11:30
16:30
19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30
15:50
18:50
21:45


 

Από 15/06/2012 Έως 09/09/2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08:30
11:45
14:45
17:45
20:30
 
ΤΡΙΤΗ
08:30
11:45
16:00
20:30
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
08:30
12:30
16:00
20:30
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
08:30
11:45
16:00
20:30
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30
11:45
14:45
17:30
19:00
20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:30
10:00
12:00
16:30
19:30
 
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30
11:30
17:20
19:20
20:50
22:50